Jak poprawnie przygotować pliki do druku?

Pamiętaj, że poprawność przygotowanego dokumentu do druku usprawni przebieg jego realizacji i pozwoli zaoszczędzić zarówno nasz jak i Twój cenny czas. Prawidłowo sporządzone pliki ułatwią proces drukowania i wpłyną na ich jakość.

Zalecane formaty plików do druku:

– plik PDF

– plik typu Corel

– plik typu TIF

Podczas przygotowania materiałów do druku pamiętaj, aby:

 1. Plik przeznaczony do druku uzupełniony był o dokument tekstowy zawierający szczegółowe informacje takie jak: wymiary (netto, brutto), makieta, charakterystyka kolorów (nr. PANTONE), dane kontaktowe.
 2. Zamienić czcionki wszystkich tekstów na krzywe.
 3. Zastosować obrazy bitmapowe w trybie CMYK.
 4. Korzystać ze standardowych ustawień kolorystyki palety CMYK, ewentualnie poinformować o użytkowaniu kolorów PANTONE.
 5. Ustawić minimalną rozdzielczość (300 dpi).
 6. Projekt przygotowany do ostatecznego wydruku (brutto) był oddalony od linii cięcia na odległość 3 mm z każdej strony (np. plik w rozmiarze 60×120 powinien być sporządzony w wymiarze 66×126). Natomiast, grafika bądź elementy tekstowe powinny być odsunięte od wspomnianej linii o min. 4mm. Wykluczy to ryzyko naruszenia pliku.
 7. Plik posiadał oznaczenia cięcia formatu zgodnie z zamówieniem.
 8. Elementy graficzne sprecyzować w 1 kolorze.
 9. Linie użyte w pliku posiadały grubość co najmniej 0,1 pkt.
 10. Nie generować elementów, w których wybrane komponenty kolorów są mniejsze od 2 %.
 11. Nie sporządzać elementów tekstowych z 4 barw.
 12. W przestrzeni czarnej apli dodać 50% Magenty, 50% Cyjanu, 0% Yellow oraz 100% Black.
 13. W Adobe Photoshop nie zapisywać zdjęć w pliku DCS.
 14. Użytkować tylko fonty postscriptowe Type I.
 15. Użyte w pracy gradienty zmienić na bitmapy.
 16. W pilku PDF zachować poprawną kolejność stron (od 1 do ostatniej).
 17. Pliki UV (lakierowane ze 100 % zaczernieniem) umieścić w oddzielnym dokumencie.